حقایق

folder_openاخبار و مقالات
comment1 دیدگاه
حقایق موجود درباره اکسیژن هر فعالیت استرس زایی میزان اکسیژن خون ما را به میزان قابل توجه ای پایین می آورد. ما در بهترین شرایط بدون آلودگی هوا و در سطح دریا تنها ۲۱ درصد اکسیژن را تنفس می کنیم.…
کلیک کنید

آلودگی

folder_openاخبار و مقالات
commentبدون دیدگاه
واضح است که اکسیژن مهمترین عنصر برای بشر می باشد. ما میتوانیم بدون غذا تا چند هفته،بدون آب تا چند روز ولی بدون هوا تنها چند دقیقه می توانیم زنده بمانیم. با عنصرهایی که از غذا خوردن ما جذب بدن…
کلیک کنید

اکسیژن پلاس و ورزشکاران

folder_openUncategorized @fa
commentبدون دیدگاه
  شرکت زیست تجهیز شریف زمستان ۹۴ آشنایی با تاثیر اکسیژن پلاس بر عملکرد عضلات ما همگی میدانیم که بدن ما برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارد، اما ما اغلب اهمیت آن را بر تمرینات ورزشی و عملکرد عضلات…
کلیک کنید

اکسیژن پلاس و ریکاوری عضلات

folder_openUncategorized @fa
commentبدون دیدگاه
بدون شک، اکسیژن مهمترین عنصر برای بالابردن عملکرد ورزشکاران است.چرا؟ چون عملکرد ورزشکار به شدت بستگی به قدرت بدن آن در : تولید ATP جلوگیری از تولید لاکتیک اسید شکستن پیوندهای لاکتیک اسید و بازگرداندن سطح ATP در زمان ریکاوری…
کلیک کنید

اکسیژن پلاس و چربی سوزی

folder_openUncategorized @fa
commentبدون دیدگاه
سرانجام یک رژیم مناسب و کارآمد برای چربی سوزی بدست آمده است شما می توانیم در اوقات فراغت و حتی در زمان تلویزیون دیدن و صحبت کردن نیز از این رژیم استفاده کنید. علم شیمی به وضوح بیان می کند…
کلیک کنید

اکسیژن پلاس و بیماری ریوی

folder_openUncategorized @fa
commentبدون دیدگاه
دستگاه اکسیژن پلاس را بیماران حاد ریوی، پونومی، آسمی و قلبی برای بالا بردن کیفیت زندگی خود و افراد سالم استفاده کنند. دستگاه اکسیژن ساز به روش جذب مولکولی اکسیژن خالص را از هوای ورودی جدا کرده و پس از…
کلیک کنید
فهرست