تفاوت بای پپ و سی پپ چیست ؟ BIPAP و CPAP

دو دستگاه بای پپ و سی پپ از کاربردی ترین تجهیزات پزشکی هستند که برای کمک به بیماران تنفسی استفاده می شوند. بیماران مبتلا به وقفه تنفسی در خواب و آپنه خواب با کمک بای پپ و سی پپ می توانند خوابی آرام توام با تنفس عادی را تجربه کنند. هر دو دستگاه BIPAP و CPAP هوای فشرده را توسط لوله به ماسک انتقال می دهند. هوای فشرده توسط بای پپ یا سی پپ از طریق ماسک در اختیار بیمار قرار گرفته و انسداد راه های تنفسی و عضلات گلویی را برطرف می کند. به لحاظ طرز عمل و ساختار اجرایی تفاوت بای پپ و سی پپ کاملا مشهود است. در این مطلب تفاوت بای پپ و سی پپ و نوع کارایی این دو دستگاه بررسی می شود.

تفاوت بای پپ و سی پپ چیست ؟

دستگاه CPAP هوای فشرده را طی یک جریان پایدار و مداوم به سیستم تنفس بیمار انتقال می دهد. فشار این دستگاه قابل تنظیم بوده و با توجه به نوع بیماری و نیاز بیمار توسط پزشک معالج و تکنیسین خواب، میزان فشارهوا تنظیم می شود. فشار تنظیم شده در طول خواب شب با مقدار ثابت و بدون تغییر باقی می ماند. در ابتدا تحمل میزان فشار دستگاه برای بیماران راحت است و مشکلی ایجاد نمی کند. البته تحمل فشار در طول شب و به هنگام دم و بازدم قدری سخت تر خواهد شد. از آنجایی که فشار بازدم و فشار هوای سی پپ یکسان نیست، مقاومت در برابر هوای ورودی فشرده دشوار است و این موضوعی است که اغلب بیماران از آن شکایت دارند.

تفاوت بای پپ و سی پپ در تنظیم فشار هوای ورودی به راه های تنفسی بیمار است. دستگاه بای پپ دارای دو نوع تنظیم فشار است. الف- فشار هوای تجویز شده توسط پزشک برای تنفس بیمار( IPAP) ب- فشار پایین برای خروج هوا در بازدم (ٍEPAP).

دستگاه بای پپ پیشرفته تر از دستگاه سی پپ بوده و قادر به تنظیم فشار هوای ورودی برای تنفس بیمار در دو طیف متفاوت است. عمده ترین تفاوت بای پپ و سی پپ در تنظیم فشار هوای ورودی است. دستگاه بای پپ پلاس تولید زیست تجهیز شریف قادر به تنظیم فشار هوا بر اساس نیاز تنفسی بیمار است و قابلیت های سی پپ و بای پپ را یکجا ارائه می دهد. به این ترتیب چنانچه وقفه بین تنفس های بیمار در خواب شبانه، بیش از میزان تعیین شده باشد، دستگاه بای پپ پلاس فشار هوای مناسب را در اختیار بیمار قرار می دهد. این پالس هوا در طول شب ثابت نیست و با توجه به نیاز بیمار تغییر می کند.

EnglishIran