چرا باید تنگی نفس فعالیتی را جدی بگیریم؟

تنگی نفس فعالیتی نوعی نفس کشیدن سخت است که همراه با فعالیت رخ می دهد. دم و بازدم های سخت و آزار دهنده در تنگی نفس می تواند نشان دهنده…

ادامه خواندن چرا باید تنگی نفس فعالیتی را جدی بگیریم؟

درمان کیپ شدن بینی با چند راهکار ساده

گرفتگی بینی یا کیپ شدن بینی را اغلب در هنگام سرماخوردگی و زمستان ها تجربه کرده ایم. اما وقتی بینی در فصل تابستان کیپ شود، دیگر خیلی آزار دهنده است.…

ادامه خواندن درمان کیپ شدن بینی با چند راهکار ساده